22 sierpnia 2017

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2017

Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek. Jednocześnie informujemy, że zarządzeniem Nr 110.1.1221.2017 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie zmian regulaminu organizacyjnego Kuratorium Oświaty w Poznaniu zasięg terytorialny działania delegatury w Pile został powiększony o obszar powiatu wągrowieckiego, zasięg terytorialny działania delegatury […]

22 sierpnia 2017

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Kaliszu

Uprzejmie informujemy, że od dnia 24 sierpnia 2017 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Kaliszu, ul. Kolegialna 4, w pokoju 242 w godzinach od 8.00 do 15.00. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną […]

22 sierpnia 2017

Bezpłatne seminarium szkoleniowo-kontaktowe eTwinning – 14-15 września 2017, Piła

Zapraszamy na krajowe seminarium szkoleniowo-kontaktowe eTwinning w dniach 14-15 września 2017 w Pile. Seminarium skierowane jest do nauczycieli wszystkich przedmiotów na różnych etapach edukacyjnych, którzy chcą podjąć współpracę krajową w ramach programu eTwinning. Pierwszeństwo w rekrutacji mają nauczyciele bez doświadczenia w programie eTwinning. W seminarium może wziąć udział tylko jedna osoba z danej szkoły. Organizatorzy […]

21 sierpnia 2017

Odbiór decyzji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego – postępowania kwalifikacyjne w Pile

Uprzejmie informujemy, że od dnia 21 sierpnia 2017 r. można odbierać Akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego w Delegaturze w Pile Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Powyższy Akt może odebrać Wnioskodawca lub osoba upoważniona przez niego pisemnie w siedzibie Delegatury w Pile, ul. Dzieci Polskich 26, w pokoju 45 w godzinach od 8.00 do 15.30. Jednocześnie informujemy, że zaświadczenie wydane przez komisję kwalifikacyjną […]

18 sierpnia 2017

Nabór wniosków – Aktywna tablica

    Wojewoda Wielkopolski ogłasza rozpoczęcie realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”   Podstawa prawna:   Art. 90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz.1943,z późn. zm). Uchwała Nr […]

17 sierpnia 2017

Aktywna Tablica – Rządowy Program Rozwijania Szkolnej Infrastruktury

  W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 – „Aktywna tablica” proszę o zapoznanie się z informacją o możliwości wnioskowania o wsparcie finansowe. Program „Aktywna Tablica” będzie realizowany w latach 2017 […]

26 lipca 2017

Warsztaty w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECJN) w Grazu ogłasza nabór na warsztaty dotyczące rozwijania świadomości językowej w nauczaniu przedmiotowym. Warsztaty skierowane są do nauczycieli pracujących z uczniami w wieku 12–13 lat, trenerów i dyrektorów szkół, osób odpowiedzialnych za tworzenie programów edukacyjnych dla imigrantów, nauczycieli języków obcych pełniących rolę mentora nauczycieli przedmiotowych. Informacje szczegółowe dotyczące warsztatów, terminów […]

25 lipca 2017

Lekcje z ZUS

Rok szkolny 2017/2018 jest już czwartym, w którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje projekt edukacyjny Lekcje z ZUS skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dydaktyczne do Lekcji z ZUS powstały przy współpracy z metodykami nauczania. Wszystkie materiały przeznaczone dla uczniów i nauczycieli są dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej  http://www.zus.pl/LekcjezZus/Materialy.aspx. Podczas zajęć młodzież zapoznaje się […]

25 lipca 2017

Rejestracja oraz likwidacja szkół w RSPO w związku z reformą oświaty

Na stronie internetowej zmodernizowanego SIO został opublikowany komunikat dotyczący sposobu dokonywania przekształceń (rejestracja oraz likwidacja) szkół w związku z reformą oświaty w Rejestrze Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO). Wszystkich koniecznych zmian w RSPO należy dokonać na początku września br. Rejestracja oraz likwidacja szkoły w RSPO w związku z reformą oświaty Nie należy dokonywać likwidacji szkoły […]

24 lipca 2017

Kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Informujemy, że Rzecznik Praw Dziecka przesłał do Ministra Edukacji Narodowej informacje o podejmowanych przez Biuro Rzecznika Praw Dziecka działaniach i kampaniach społecznych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży Odwaga ratuje życie, Reaguj na przemoc wobec dzieci, Masz Prawo: www.odwagaratujezycie.pl www.jakreagowac.pl www.odwagaratujezycie.pl 800 12 12 12 – bezpłatna linia Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka Więcej informacji […]